РІШЕННЯ Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік.

                                                                                                                                                    Додаток № 29-3-1

                                                                                                                до рішення Доброводівської сільської ради                                                                                                                       

№29-3 / VІІ від 25.06.2019 року.                                                                                                               

                                                                                                                 

Положення

про  транспортний податок на території Доброводівської сільської ради

Положення про встановлення транспортного податку на території Доброводівської сільської ради  (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території с. Доброводи.

Транспортний податок – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі транспортного податку.

1.1.Платникики податку

1.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезидента, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єкт оподаткування

2.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі,за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового  (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є лепсовий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту

2.2.1 пункту 2.2 цього рішення.

2.5. Податковий період

2.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Порядок обчислення та сплати податку

2.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку відповідно до п.п. 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.

2.6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.6.3. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом^ звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.6.4. За об’єкта оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

2.6.5. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

2.6.6. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

2.6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

2.7. Порядок: сплати податку

2.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.8. Строки сплати податку

2.8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення- рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                               Ю. М. Горбань

 

Додаток № 29-3-2

                                                                                    до рішення Доброводівської сільської ради                                                                                                            

     № 29-3/VІІ  від 25.06.2019 року.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  єдиний податок на території Доброводівської сільської ради

Положення про встановлення єдиного податку на території Доброводівської сільської ради  (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання  на території  Доброводівської сільської  ради.

  1. Платники податку

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

  При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

1.1. Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп:

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;                                                                                                                                    

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації)

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

 6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III  Податкового Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 -  фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

 - фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

  - страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

- суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

- фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

- суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

  1.2. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

- суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

- суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції);                                                                                                                                      

- суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

- фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

- фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 - страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

- суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

- фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

- суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.3. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

1.4. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;                                                                                                                                       

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

2. База оподаткування

Порядок визначення доходів та їх склад передбачено статтями 292, 292¹ Податкового кодексу України.

  1. Ставки та порядок обчислення податку

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються  для  фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

3.2.1. Для першої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України у розмірах:

 - 10 % розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.

3.2.2. Для другої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України, в розмірі 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України,  крім платників єдиного податку, які провадять наступну господарську діяльність:

  • Діяльність їдалень  -8% розміру мінімальної заробітної плати;
  • Послуги з постачання готової їжі  -8% розміру мінімальної заробітної плати;
  • Діяльність спортивних об’єктів  -2% розміру мінімальної заробітної плати;
  • Інша діяльність у сфері спорту - 2% розміру мінімальної заробітної плати.
  • Діяльність таксі - 8% розміру мінімальної заробітної плати

   3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим  Кодексом України;

 2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3  статті 293 Податкового Кодексу України.

    3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 12 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

 2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

 3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу відповідно.

  3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті 293 Податкового Кодексу:

 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

 2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3.8. Ставки, зазначені в підпунктах 3.3-3.5 пункту 3 цього Положення застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування; відсоток бази 

 

 

 

Додаток 29-3-3

до Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Доброводівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії від 25.06.2019 № 29-3/VII                                         

 
 

Ставки єдиного податку для платників І групи на 2020 рік, вводяться в дію з 01.01.2020 року

 
 

 РОЗДРІБНИЙ ПРОДАЖ ТОВАРІВ З ТОРГОВЕЛЬНИХ МІСЦЬ                                

 

Код

Н а з в а

Розмір  податку на місяць у % до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня  2020 року.

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

10

47.81

Роздрібна торгівля з лотків  і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних товарів, паливно-мастильних, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, водночас дозволено здійснювати роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л та діяльність фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин)

10

 47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

ПОБУТОВІ  ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10

13.9

Виробництво інших текстильних виробів *

10

13.91

Виробництво трикотажного полотна.

10

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу*

10

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів*

10

13.94

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток*

10

13.95

Виробництво нетканних текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу*

10

14

Виробництво одягу*

10

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного*

10

14.11

Виробництво одягу зі шкіри*

10

14.12

Виробництво робочого одягу*

10

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу*

10

14.14

Виробництво спіднього одягу*

10

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів*

10

14.2

Виготовлення виробів із хутра*

10

14.20

Виготовлення виробів із хутра*

10

14.3

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу*

10

14.31

Виробництво панчішно-шкарпетних виробів*

10

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу*

10

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів*

10

15.1

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-судельних виробів; вичинка та фарбування хутра*

10

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра*

10

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів*

10

15.20

Виробництво взуття*

10

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів*

10

16.24

Виробництво дерев'яної тари*

10

16.29

Виробництво інших видів з деревини; виготовлення виробів  з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння*

10

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

74.2

Діяльність у сфері фотографії

10

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10

77.29

Прокат інших побутових вирообів і предметів особистого вжитку

10

81.2

Діяльність із прибирання

10

81.21

Загальне прибирання будинків

10

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

10

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

95.21

Ремонт електронної апаратури побутого призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

10

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

10

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

96

Надання інших індивідуальних послуг

10

 

 

 

 
 

Ставки єдиного податку для платників ІІ групи на 2020 рік,

вводяться в дію з 01.01.2020 року

 
       

 

Назва 

Розмір  податку на місяць у % від мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2020 року.

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

 

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 

 

 

 

Вирощування однорічних і дворічних культур 

 

 

 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

20

 

 

Вирощування рису 

20

 

 

Вирощування овочів і баштанових культур, коренеплодів і бульбоплодів

20

 

 

Вирощування цукрової тростини 

20

 

 

Вирощування прядивних культур 

20

 

 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

20

 

 

Вирощування багаторічних культур

20

 

 

Вирощування винограду

20

 

 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

20

 

 

Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів

20

 

 

Вирощування культур для виробництва напоїв

20

 

 

Вирощування інших багаторічних культур 

20

 

 

Відтворення рослин 

20

 

 

Відтворення рослин 

20

 

 

Тваринництво 

20

 

 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

20

 

 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

20

 

 

Розведення коней та інших тварин родини конячих 

20

 

 

Розведення овець і кіз 

20

 

 

Розведення свиней 

20

 

 

Розведення свійської птиці 

20

 

 

Розведення інших тварин 

20

 

 

Змішане сільське господарство 

 

 

 

Змішане сільське господарство 

20

 

 

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 

20

 

 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

20

 

 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

20

 

 

Післяурожайна діяльність 

20

 

 

Оброблення насіння для відтворення 

20

 

 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

 

 

 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

20

 

 

Лісове господарство та лісозаготівлі 

 

 

 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

 

 

 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

20

 

 

Лісозаготівлі 

 

 

 

Лісозаготівлі 

20

 

 

Збирання дикорослих недеревних продуктів

 

 

 

Збирання дикорослих недеревних продуктів

20

 

 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

 

 

 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

20

 

 

Рибне господарство 

 

 

 

Рибальство 

 

 

 

Прісноводне рибальство 

20

 

 

Рибництво( аквакультура)

 

 

 

Морське рибництво (аквакультура) 

20

 

 

Прісноводне рибництво (аквакультура) 

20

 

 

Виробництво харчових продуктів 

 

 

 

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 

 

 

 

Виробництво м"яса

20

 

 

Виробництво м"яса свійської птиці

20

 

 

Виробництво м"ясних продуктів

20

 

 

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

 

 

 

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

20

 

 

Перероблення та консервування фруктів і овочів 

 

 

 

Перероблення та консервування картоплі 

20

 

 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

20

 

 

Виробництво олії та тваринних жирів 

 

 

 

Виробництво олії та тваринних жирів 

20

 

 

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів

20

 

 

Виробництво молочних продуктів 

 

 

 

Перероблення молока, виробництво масла та сиру 

20

 

 

Виробництво морозива 

20

 

 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 

 

 

 

Виробництво продуктів борошномельно-круп"яної промисловості

20

 

 

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 

20

 

 

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

 

 

 

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

20

 

 

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

20

 

 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

20

 

 

Виробництво інших харчових продуктів 

 

 

 

Виробництво цукру 

20

 

 

Виробництво какао, шоколаду та  цукрових кондитерських виробів

20

 

 

Виробництво чаю та кави 

20

 

 

Виробництво прянощів і приправ 

20

 

 

Виробництво готової їжі та страв 

20

 

 

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 

20

 

 

Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

20

 

 

Виробництво готових кормів для тварин 

 

 

 

Виробництво готових кормів для тварин, що утворюються на фермах

20

 

 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

20

 

 

Текстильне виробництво 

 

 

 

Підготування та прядіння текстильних волокон

 

 

 

Підготування та прядіння текстильних волокон

20

 

 

Ткацьке виробництво 

 

 

 

Ткацьке виробництво 

20

 

 

Оздоблення текстильних виробів 

 

 

 

Оздоблення текстильних виробів 

20

 

 

Виробництво інших текстильних виробів 

 

 

 

Виробництво трикотажного полотна

20

 

 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

20

 

 

Виробництво килимів і килимових виробів 

20

 

 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

20

 

 

Виробництво нетканних текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу

20

 

 

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 

20

 

 

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 

20

 

 

Виробництво одягу 

 

 

 

Виробництво одягу, крім хутряного 

 

 

 

Виробництво одягу зі шкіри 

20

 

 

Виробництво робочого одягу 

20

 

 

Виробництво іншого верхнього одягу 

20

 

 

Виробництво спіднього одягу 

20

 

 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

20

 

 

Виготовлення виробів із хутра 

 

 

 

Виготовлення виробів із хутра 

20

 

 

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу 

 

 

 

Виробництво панчішно-шкарпетних виробів

20

 

 

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 

20

 

 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

 

 

 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 

 

 

 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 

20

 

 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

20

 

 

Виробництво взуття 

 

 

 

Виробництво взуття 

20

 

 

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

 

 

 

Лісопильне та стругальне виробництво 

 

 

 

Лісопильне та стругальне виробництво

20

 

 

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

 

 

 

Виробництво фанери, дерев"яних плит і панелей, шпону

20

 

 

Виробництво інших дерев"яних будівельних конструкцій і столярних виробів

20

 

 

Виробництво дерев"яної тари

20

 

 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

20

 

 

Виробництво паперу та паперових виробів 

 

 

 

Виробництво паперової маси, паперу та картону 

 

 

 

Виробництво паперової маси

20

 

 

Виробництво паперу та картону 

20

 

 

Виготовлення виробів з паперу та картону 

 

 

 

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 

20

 

 

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 

20

 

 

Виробництво паперових канцелярських виробів 

20

 

 

Виробництво шпалер 

20

 

 

Виробництво інших виробів з паперу та картону 

20

 

 

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 

 

 

 

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 

 

 

 

Друкування газет 

20

 

 

Друкування іншої продукції 

20

 

 

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 

20

 

 

Брошурувально-політурна діяльність і надання пов"язаних із нею послуг

20

 

 

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

 

 

 

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

20

 

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

 

 

 

Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 

20

 

 

Виробництво барвників і пігментів 

20

 

 

Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 

20

 

 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

20

 

 

Виробництво добрив і азотних сполук 

20

 

 

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 

 

 

 

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 

20

 

 

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 

 

 

 

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 

20

 

 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 

 

 

 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

20

 

 

Виробництво парфумних і косметичних засобів 

20

 

 

Виробництво іншої хімічної продукції

20

 

 

Виробництво клеїв 

20

 

 

Виробництво ефірних олій 

20

 

 

Виробництво іншої хімічної продукції,н.в.і.у.

20

 

 

Виробництво штучних і синтетичних волокон 

 

 

 

Виробництво штучних і синтетичних волокон 

20

 

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів 

 

 

 

Виробництво гумових виробів 

20

 

 

Виробництво інших гумових виробів 

20

 

 

Виробництво пластмасових виробів 

 

 

 

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 

20

 

 

Виробництво тари з пластмас 

20

 

 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

20

 

 

Виробництво інших виробів із пластмас 

20

 

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

 

 

 

Виробництво скла та виробів зі скла 

 

 

 

Виробництво листового скла

20

 

 

Формування й оброблення листового скла 

20

 

 

Виробництво порожнистого скла 

20

 

 

Виробництво скловолокна 

20

 

 

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 

20

 

 

Виробництво будівельних матеріалів із глини 

 

 

 

Виробництво керамічних плиток і плит 

20

 

 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

20

 

 

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 

 

 

 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

20

 

 

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 

20

 

 

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 

20

 

 

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 

20

 

 

Виробництво інших керамічних виробів

20

 

 

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 

 

 

 

Виробництво цементу

20

 

 

Виробництво вапна та гіпсових сумішей 

20

 

 

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 

 

 

 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

20

 

 

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 

20

 

 

Виробництво сухих будівельних сумішей 

20

 

 

Виготовлення виробів із волокнистого цементу

20

 

 

Виробництво інших виробів із бетону , гіпсу та цементу

20

 

 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

 

 

 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

20

 

 

Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 

20

 

 

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 

 

 

 

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 

20

 

 

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 

 

 

 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 

 

 

 

Виробництво будівельних металевих конструкцій  і частин конструкцій

20

 

 

Виробництво металевих дверей і вікон 

20

 

 

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 

 

 

 

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 

20

 

 

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 

20

 

 

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 

 

 

 

Виробництво парових котлів, крім котлів  центрального опалення

20

 

 

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів 

 

 

 

Оброблення металів та нанесення покриття та метали

20

 

 

Механічне оброблення металевих виробів 

20

 

 

Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення 

 

 

 

Виробництво столових приборів

20

 

 

Виробництво замків і дверних петель 

20

 

 

Виробництво інструментів

20

 

 

Виробництво інших готових металевих виробів 

 

 

 

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 

20

 

 

Виробництво легких металевих паковань 

20

 

 

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

20

 

 

Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів

20

 

 

Виробництво інших готових металевих виробів,н.в.і.у.

20

 

 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

 

 

 

Виробництво електронних компонентів і плат 

 

 

 

Виробництво електронних компонентів

20

 

 

Виробництво змонтованих електронних плат 

20

 

 

Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування 

 

 

 

Виробництво комп"ютерів і периферійного устаткування

20

 

 

Виробництво обладнання зв"язку

 

 

 

Виробництво обладнання зв"язку

20

 

 

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

 

 

 

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

20

 

 

Виробництво годинників 

20

 

 

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування 

 

 

 

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування 

20

 

 

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування 

 

 

 

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування 

20

 

 

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 

 

 

 

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 

20

 

 

Виробництво електричного устаткування 

 

 

 

Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 

 

 

 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

20

 

 

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 

20

 

 

Виробництво батарей і акумуляторів 

 

 

 

Виробництво батарей і акумуляторів 

20

 

 

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 

 

 

 

Виробництво волоконно-оптичних кабелів 

20

 

 

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 

20

 

 

Виробництво електромонтажних пристроїв 

20

 

 

Виробництво алектричного освітлювального устаткування

 

 

 

Виробництво електричного освітлювального устаткування 

20

 

 

Виробництво електричних побутових приладів 

20

 

 

Виробництво іншого електричного устаткування 

 

 

 

Виробництво іншого електричного устаткування 

20

 

 

Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у. 

 

 

 

Виробництво машин і устаткування загального призначення 

 

 

 

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 

20

 

 

Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування 

20

 

 

Виробництво інших помп і компресорів 

20

 

 

Виробництво інших кранів і клапанів 

20

 

 

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 

20

 

 

Виробництво інших машин і устаткування загального призначення 

 

 

 

Виробництво печей і пічних пальників 

20

 

 

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування

20

 

 

Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп"ютерів і периферійного устаткування

20

 

 

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 

20

 

 

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування 

20

 

 

Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. 

20

 

 

Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 

 

 

 

Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

20

 

 

Виробництво металообробних машин і верстатів 

 

 

 

Виробництво металообробних машин

20

 

 

Виробництво інших верстатів 

20

 

 

Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення 

 

 

 

Виробництво машин і устаткування для металургії 

20

 

 

Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва 

20

 

 

Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 

20

 

 

Виробництво машин і устаткування для виготовлення  текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів

20

 

 

Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону 

20

 

 

Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми 

20

 

 

Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у. 

20

 

 

Виробництво інших транспортних засобів 

 

 

 

Будування суден і човнів 

 

 

 

Будування суден і плавучих конструкцій 

20

 

 

Будування прогулянкових і спортивних човнів 

20

 

 

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 

 

 

 

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 

20

 

 

Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 

 

 

 

Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок 

20

 

 

Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.

20

 

 

Виробництво меблів 

 

 

 

Виробництво меблів 

 

 

 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

20

 

 

Виробництво кухонних меблів 

20

 

 

Виробництво матраців 

20

 

 

Виробництво інших меблів 

20

 

 

Виробництво іншої продукції 

 

 

 

Виробництво ювелірних та подібних виробів (виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням)

20

 

 

Виробництво біжутерії та подібних виробів 

20

 

 

Виробництво музичних інструментів 

 

 

 

Виробництво музичних інструментів 

20

 

 

Виробництво спортивних товарів 

 

 

 

Виробництво спортивних товарів

20

 

 

Виробництво ігор та іграшок 

 

 

 

Виробництво ігор та іграшок 

20

 

 

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 

 

 

 

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 

20

 

 

Виробництво продукції, н. в. і. у. 

 

 

 

Виробництво мітел і щіток 

20

 

 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

20

 

 

Ремонт і монтаж машин і устаткування 

 

 

 

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування 

 

 

 

Ремонт і технічне обслуговування голових металевих виробів

20

 

 

Ремонт і технічне обслуговання машин і устаткування промислового призначення

20

 

 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування 

20

 

 

Ремонт і тіхнічне обслуговування електричного устаткування

20

 

 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

20

 

 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

20

 

 

Установлення та монтаж машин і устаткування 

 

 

 

Установлення та монтаж машин і устаткування 

20

 

 

Виробництво, передача та розподілення електроенергії

 

 

 

Виробництво електроенергії

20

 

 

Передача електроенергії 

20

 

 

Розподілення електроенергії 

20

 

 

Торгівля електроенергією 

20

 

 

Постачання пари, гарячої води та  кондиційованого повітря

 

 

 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

20

 

 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

 

 

 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

20

 

 

Додаток 1.3

до рішення сільської ради

від 25.06.2019 р. № 29-3/VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати збору за паркування транспортних засобів на території Доброводівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів, та контролюючими органами.

 

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках на території Коржовокутської сільської  ради.

 

3. Об’єкт і база оподаткування збором

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

4. Ставка збору

4.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Додаток 1.4

до рішення сільської ради

від 25.06. 2019 р. № 29-3/VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Доброводівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Доброводівської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Доброводівської сільської ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років.

 

3. База справляння збору

3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1. цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.